Search for tag: "videoproduksjon"

Presentasjon av det nye TV-studioet i Kristiansand

Informasjon om noen av fasilitetene i TV-studio i Kristiansand.

From  Sigurd Brinch on October 26th, 2015 0 likes 48 plays 0