Search for tag: "sykepleie"

Triage og initial behandling - akuttmottak_Heidi Sørensen

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 50 plays 0  

Storulykke på bedrift på Lista_Martin Hauge og Heidi Sørensen, SSHF

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 67 plays 0  

Politiets rolle ved storulykken_Vidar Arnesen, Politiet i Agder

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 50 plays 0  

Oppsummering og avslutning_Dag Tomas Johannesen, UIA

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 31 plays 0  

Krisehåndtering - politi _Vidar Arnesen, Politiet i Agder

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 82 plays 0  

Krisehåndtering - helse _Dag Tomas Johannesen, UIA.mp4

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 130 plays 0  

Krisehåndtering - brann _Eirik Evensen, Grimstad kommune

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 65 plays 0  

Ivaretakelse av involvert helsepersonell_Martin Hauge, SSHF

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 36 plays 0  

Håndtering av de involverte ved store hendelser_Christiaan Tromop og Judith Fredriksen, Grimstad kommunes kriseteam

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 34 plays 0  

Helse sin rolle ved storulykken og triage_Martin Hauge, SSHF

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 67 plays 0  

Brannvesenets rolle ved storulykken_Eirik Evensen, Grimstad kommune

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 59 plays 0  

Felles situasjonsforståelse og digitale plattformer ved større hendelser_Kristine Steen-Tveit, UIA

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 70 plays 0  

Erfaringer fra en som har opplevd en alvorlig hendelse_Nilles historie

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 40 plays 0  

Teamarbeid i helsetjenesten-Film 3

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 150 plays 0  

Teamarbeid i helsetjenesten - Kommunikasjon Film 2

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 0 plays 0  

Teamarbeid i helsetjenesten-Film 1

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 0 plays 0