Search for tag: "roger säljö"

Samtale med Roger Säljö

Inger Marie Dalehefte samtaler med Roger Säljö om hans arbeide ved Stockholms Universitet, om demokratiet og dets fremtid.

From  Inger Marie Dalehefte 0 likes 45 plays 0