Search for tag: "religion"

Forskerportrett: Tale Steen-Johnsen

RELIGION OG KONFLIKT: Handler religiøse konflikter bestandig om religion? Tale Steen-Johnsen har forsket på konflikter i Etiopia og religiøse …

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 0 likes 466 plays 0  

Religionenes rolle i det offentlige rom.

Religionviterne og religionsvitenskapen. Sissel Undheim, UiA.

From  Rune Risdal 0 likes 30 plays 0