Search for tag: "krise"

Triage og initial behandling - akuttmottak_Heidi Sørensen

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 38 plays 0  

Storulykke på bedrift på Lista_Martin Hauge og Heidi Sørensen, SSHF

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 48 plays 0  

Politiets rolle ved storulykken_Vidar Arnesen, Politiet i Agder

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 34 plays 0  

Oppsummering og avslutning_Dag Tomas Johannesen, UIA

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 24 plays 0  

Krisehåndtering - politi _Vidar Arnesen, Politiet i Agder

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 65 plays 0  

Krisehåndtering - helse _Dag Tomas Johannesen, UIA.mp4

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 105 plays 0  

Krisehåndtering - brann _Eirik Evensen, Grimstad kommune

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 50 plays 0  

Ivaretakelse av involvert helsepersonell_Martin Hauge, SSHF

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 25 plays 0  

Håndtering av de involverte ved store hendelser_Christiaan Tromop og Judith Fredriksen, Grimstad kommunes kriseteam

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 24 plays 0  

Helse sin rolle ved storulykken og triage_Martin Hauge, SSHF

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 44 plays 0  

Brannvesenets rolle ved storulykken_Eirik Evensen, Grimstad kommune

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 41 plays 0  

Felles situasjonsforståelse og digitale plattformer ved større hendelser_Kristine Steen-Tveit, UIA

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 47 plays 0  

Erfaringer fra en som har opplevd en alvorlig hendelse_Nilles historie

From  Oddveig Reiersdal Aaberg 0 likes 27 plays 0  

Religiøst fredsarbeid etter krise og konflikt

KRISE OG DIALOG: Tale Steen-Johnsen ved institutt for sosiologi og sosialt arbeid har forsket på religiøse lederes rolle i fredsarbeid: Kan religiøse ledere bidra til å…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 0 likes 83 plays 0