Search for tag: "kilder"

Kildebruk og kildekompasset innføring

I denne videoen får du en kort innføring i hvordan du skal referere i skriftlige tekster og hvordan du kan bruke kildekompasset som hjelp. Videoen tar utgangspunkt i APA6th

From  Dina Møll Schoder on May 18th, 2017 0 likes 203 plays 0