Search for tag: "helse"

Friluftsliv i nærnaturen - bærekraftig og tidsaktuelt, Helse- og idrettspraten: Episode 7

From  Maren Schelbred Thormodsæter 0 likes 7 plays 0  

Forstyrrelsens og galskapens historie, Helse- og idrettspraten: Episode 6

From  Maren Schelbred Thormodsæter 0 likes 15 plays 0  

Disputas: Thomas Birkedal Stenqvist

Disputas: Thomas Birkedal Stenqvist

From  Vetle Reinertsen Tvedt 0 likes 11 plays 0  

Livskvalitet og helse under covid-19, hvordan har sykepleiestudentene hatt det? Helse- og idrettspraten: Episode 4

From  Maren Schelbred Thormodsæter 0 likes 12 plays 0  

Kjønnsmangfold - kreativitet og nytenkning blir god undervisning, Helse- og idrettspraten: Episode 3

From  Maren Schelbred Thormodsæter 0 likes 23 plays 0  

Fysisk aktivitet og helse, dose-respons og forskningsmetode. Helse- og idrettspraten, Episode 1

From  Maren Schelbred Thormodsæter 2 likes 92 plays 0  

Disputas Margrethe Røed

Disputas Margrethe Røed

From  Vetle Reinertsen Tvedt 0 likes 18 plays 0  

Digital disputation 10.05.2021 – Gunnhild Ruud Lindvig

Digital disputation 10.05.2021 – Gunnhild Ruud Lindvig

From  Vetle Reinertsen Tvedt 0 likes 6 plays 0  

Karrieredag Helse - UiA Karriere

From  Joseph Salomonsen 0 likes 326 plays 0  

Disputas Ann Christin Helgesen Bjørke

Disputas Ann Christin Helgesen Bjørke

From  Vetle Reinertsen Tvedt 0 likes 13 plays 0  

Karrieredag helse 2021 - Mari Skålevåg

From  Joseph Salomonsen 0 likes 77 plays 0  

Spicheren - Laboratorier og HMS

Presentasjon av laboratorier og fasiliteter Fakultetet for Helse- og idrettsvitenskap disponerer på Spicheren. I tillegg presenteres HMS-rutiner (Helse, miljø og sikkerhet) som studenter…

From  Morten Rosenvinge 0 likes 63 plays 0  

i4Helse

Idé, involvering, innovasjon og implementering. I4Helse er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, kommuner, næringsliv og brukere om teknologi, innovasjon, helsefaglig forskning og…

From  Signe Tørå Karsrud 0 likes 16 plays 0  

Lifecourse nutrition - Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv

Forskningsfremskritt innen tidlig ernæring har drastisk endret synet vårt på hva som danner grunnlaget for livslang helse. Nå vet vi at ernæring fra tidlig alder har…

From  Morten Rosenvinge 0 likes 188 plays 0  

Forskningsprosjekt: InnArbeid

InnArbeid vil utvikle innovative tjenester og teknologi for at personer med utviklingshemming kan finne, skaffe og holde på et arbeid.

From  Morten Rosenvinge 0 likes 314 plays 0  

Bachelor i folkehelse

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Hvilken livsstil vi har, er et resultat av hvilke valgmuligheter vi har og hvilke valg vi gjør…

From  Morten Rosenvinge 0 likes 854 plays 0