Search for tag: "helse"

Disputas: Thomas Birkedal Stenqvist

Disputas: Thomas Birkedal Stenqvist

From  Vetle Reinertsen Tvedt on January 3rd, 2022 0 likes 8 plays 0  

Disputas Margrethe Røed

Disputas Margrethe Røed

From  Vetle Reinertsen Tvedt on June 8th, 2021 0 likes 6 plays 0  

Digital disputation 10.05.2021 – Gunnhild Ruud Lindvig

Digital disputation 10.05.2021 – Gunnhild Ruud Lindvig

From  Vetle Reinertsen Tvedt on May 10th, 2021 0 likes 5 plays 0  

Karrieredag Helse - UiA Karriere

From  Joseph Salomonsen on February 10th, 2021 0 likes 288 plays 0  

Disputas Ann Christin Helgesen Bjørke

Disputas Ann Christin Helgesen Bjørke

From  Vetle Reinertsen Tvedt on February 4th, 2021 0 likes 10 plays 0  

Karrieredag helse 2021 - Mari Skålevåg

From  Joseph Salomonsen on December 7th, 2020 0 likes 76 plays 0  

Spicheren - Laboratorier og HMS

Presentasjon av laboratorier og fasiliteter Fakultetet for Helse- og idrettsvitenskap disponerer på Spicheren. I tillegg presenteres HMS-rutiner (Helse, miljø og sikkerhet) som studenter…

From  Morten Rosenvinge on September 3rd, 2020 0 likes 58 plays 0  

i4Helse

Idé, involvering, innovasjon og implementering. I4Helse er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, kommuner, næringsliv og brukere om teknologi, innovasjon, helsefaglig forskning og…

From  Signe Tørå Karsrud on April 15th, 2020 0 likes 9 plays 0  

Lifecourse nutrition - Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv

Forskningsfremskritt innen tidlig ernæring har drastisk endret synet vårt på hva som danner grunnlaget for livslang helse. Nå vet vi at ernæring fra tidlig alder har…

From  Morten Rosenvinge on February 13th, 2020 0 likes 130 plays 0  

Forskningsprosjekt: InnArbeid

InnArbeid vil utvikle innovative tjenester og teknologi for at personer med utviklingshemming kan finne, skaffe og holde på et arbeid.

From  Morten Rosenvinge on May 16th, 2019 0 likes 263 plays 0  

Bachelor i folkehelse

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Hvilken livsstil vi har, er et resultat av hvilke valgmuligheter vi har og hvilke valg vi gjør…

From  Morten Rosenvinge on March 29th, 2019 0 likes 847 plays 0