Search for tag: "handelshøyskolen"

Master i økonomi og administrasjon

Promoteringsvideo for Master i økonomi og administrasjon

From  Yukiko Iwazaki 0 likes 7 plays 0  

Master i regnskap og revisjon - siviløkonom

Promoteringsvideo 2022

From  Yukiko Iwazaki 0 likes 302 plays 0  

Master i International Business

Promoteringsvideo 2022

From  Yukiko Iwazaki 0 likes 158 plays 0  

Bachelor i Økonomi og administrasjon og Markedsføring og ledelse

From  Yukiko Iwazaki 0 likes 1,918 plays 0  

Studer MBA på Universitetet i Agder (32 sek)

From  Morten Tjosås Torjussen 0 likes 20 plays 0  

Markedsføring og ledelse - promo 26 sek

From  Morten Tjosås Torjussen 0 likes 760 plays 0  

Rettsvitenskap - promo 26 sek

From  Morten Tjosås Torjussen 0 likes 956 plays 0  

Økonomi og administrasjon - promo 29 sek

From  Morten Tjosås Torjussen 0 likes 631 plays 0  

Handelshøyskolen ved UiA - promo 68 sek

Handelshøyskolen ved UiA tilbyr spennende studier som gir mange muligheter i arbeidslivet. Les mer her: https://www.uia.no/om-uia/fakultet/handelshoeyskolen-ved-uia

From  Morten Tjosås Torjussen 0 likes 17 plays 0  

Studer ved Handelshøyskolen ved UiA - promo 23 sek

From  Morten Tjosås Torjussen 0 likes 13 plays 0  

Studer ved Handelshøyskolen ved UiA - promo 20sek

From  Morten Tjosås Torjussen 0 likes 9 plays 0