Search for tag: "grunnskolelærerutdanningen"

Grunnskolelærerutdanning ved UiA

Ønsker du en spennende og utfordrende arbeidshverdag der du får muligheten til å bidra positivt til barns læring og opplevelser av mestring? Er du opptatt av…

From  Morten Tjosås Torjussen 0 likes 65 plays 0  

Hvordan er din drømmelærer?

Ønsker du en spennende og utfordrende arbeidshverdag der du får muligheten til å bidra positivt til barns læring og opplevelser av mestring? Er du opptatt av…

From  Morten Tjosås Torjussen 0 likes 36 plays 0  

Hvordan er din drømmelærer? (32 sek.)

Ønsker du en spennende og utfordrende arbeidshverdag der du får muligheten til å bidra positivt til barns læring og opplevelser av mestring? Er du opptatt av…

From  Morten Tjosås Torjussen 0 likes 31 plays 0  

Technology in practicum supervision

RESEARCH: How can technology contribute to better practicum supervision? In the project, “Supervision Technology in Teacher Training Programmes”, students and supervisors test the cross…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 0 likes 352 plays 0  

Hva sier forskerne?

Dosent Petter Mathisen, Pedagogisk utviklingssenter ved Universitetet i Agder

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 0 likes 59 plays 0  

Hva sier forskerne?

Universitetslektor Ann-Christine Wennergren ved Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 0 likes 42 plays 0  

Hva sier forskerne?

Universitetsadjunkt Fredrik Thornberg, Akademin för lärande, humaniora och samhälle Högskolan i Halmstad

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 0 likes 48 plays 0  

Hva sier forskerne?

Dosent Cato R. P. Bjørndal ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk UiT - Det Arktiske Universitet

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 0 likes 215 plays 0  

Hva sier veilederne?

Lina Fritz, praksislærer ved Fyllingeskolan i Halmstad.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 0 likes 88 plays 0  

Hva sier veilederne?

Kari Midtsund Nordbø, praksislærer Vigvoll skole i Kristiansand

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 0 likes 116 plays 0  

Hva sier veilederne?

Praksislærer Tor-Egil Nilsen ved Workinnmarka skole i Tromsø

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 0 likes 348 plays 0  

Hva sier studentene?

Lærerstudent Espen Nordvang Nesse

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 0 likes 171 plays 0  

Hva sier studentene?

Lærerstudent Nathalie Rohdén

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 0 likes 36 plays 0  

Hva sier studentene?

Lærerstudent Thomas Bjune

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 0 likes 95 plays 0  

Hva sier studentene?

Lærerstudent Håvard Seljeset Mjøs

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 0 likes 57 plays 0  

Hva sier studentene?

Lærerstudent Evelina Nilsson

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 0 likes 188 plays 0