Search for tag: "cair"

i4Helse

Idé, involvering, innovasjon og implementering. I4Helse er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, kommuner, næringsliv og brukere om teknologi, innovasjon, helsefaglig forskning og…

From  Signe Tørå Karsrud 0 likes 16 plays 0  

Study Artificial Intelligence at UiA

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 0 likes 2,554 plays 0