Search for tag: "cair"

i4Helse

Idé, involvering, innovasjon og implementering. I4Helse er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, kommuner, næringsliv og brukere om teknologi, innovasjon, helsefaglig forskning og…

From  Signe Tørå Karsrud on April 15th, 2020 0 likes 9 plays 0  

Study Artificial Intelligence at UiA

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on April 11th, 2017 0 likes 2,207 plays 0