Search for tag: "barnehagelærerutdanningen"

Hva er MOSO? (Barnehagelærerutdanningen)

Introduksjon til MOSO. Et verktøy for studenter i praksis i barnehage eller skole.

From  Morten Rosenvinge on November 26th, 2019 0 likes 740 plays 0  

5. Veiledning og vurdering

From  Morten Rosenvinge on September 23rd, 2019 0 likes 395 plays 0  

3. Om praksisperiodene

From  Morten Rosenvinge on September 23rd, 2019 0 likes 373 plays 0  

2. Før praksis

From  Morten Rosenvinge on September 23rd, 2019 0 likes 386 plays 0