Search for tag: "barnehagelærerutdanning"

Hva er MOSO? (Barnehagelærerutdanningen)

Introduksjon til MOSO. Et verktøy for studenter i praksis i barnehage eller skole.

From  Morten Rosenvinge 0 likes 826 plays 0  

7. Hva sier studentene og praksislærer om praksis

From  Morten Rosenvinge 0 likes 485 plays 0  

6. Ved tvil om bestått/ikke bestått

From  Morten Rosenvinge 0 likes 360 plays 0  

5. Veiledning og vurdering

From  Morten Rosenvinge 0 likes 482 plays 0  

4. Tilstedeværelse og fravær

From  Morten Rosenvinge 0 likes 441 plays 0  

3. Om praksisperiodene

From  Morten Rosenvinge 0 likes 449 plays 0  

2. Før praksis

From  Morten Rosenvinge 0 likes 482 plays 0  

1. Praksis i Barnehagelærerutdanningen

From  Morten Rosenvinge 0 likes 485 plays 0  

Forskerportrett: Else Cathrine Melhuus

FORSKERPORTRETT: Hvordan kan barnehagene utformes slik at de fremmer demokrati, likestilling og medbestemmelse hos barna som går der? Førstelektor Else Cathrine Melhuus forsker på…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 0 likes 504 plays 0