Search for tag: "barnehage"

Hva er MOSO? (Barnehagelærerutdanningen)

Introduksjon til MOSO. Et verktøy for studenter i praksis i barnehage eller skole.

From  Morten Rosenvinge 0 likes 936 plays 0  

7. Hva sier studentene og praksislærer om praksis

From  Morten Rosenvinge 0 likes 0 plays 0  

6. Ved tvil om bestått/ikke bestått

From  Morten Rosenvinge 0 likes 389 plays 0  

5. Veiledning og vurdering

From  Morten Rosenvinge 0 likes 535 plays 0  

4. Tilstedeværelse og fravær

From  Morten Rosenvinge 0 likes 472 plays 0  

3. Om praksisperiodene

From  Morten Rosenvinge 0 likes 477 plays 0  

2. Før praksis

From  Morten Rosenvinge 0 likes 0 plays 0  

1. Praksis i Barnehagelærerutdanningen

From  Morten Rosenvinge 0 likes 521 plays 0  

Forskerportrett: Else Cathrine Melhuus

FORSKERPORTRETT: Hvordan kan barnehagene utformes slik at de fremmer demokrati, likestilling og medbestemmelse hos barna som går der? Førstelektor Else Cathrine Melhuus forsker på…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 0 likes 0 plays 0  

Forskerportrett: Merete Lund Fasting

LEK: Merete Lund Fasting forsker på barns uorganiserte lek ute.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 0 likes 2,319 plays 0