Search for tag: "anders johan wickstrøm andersen"

Film 2: Sykepleiehistorie – utdanning før og nå

Vi treffer Inger Beate Larsen og Anders Johan Wickstrøm Andersen.

From  Morten Tjosås Torjussen 0 likes 9 plays 0  

Den terapeutiske kultur

Samtale mellom Førsteamanuensis Ole Jacob Madsen ved Universitetet i Oslo og Dekan Anders Johan W. Andersen ved UiA

From  Åsmund Rodvig Somdal 0 likes 143 plays 0  

Recovery

Instituttleder Anders Johan W. Andersen i samtale med professor i psykisk helse, Alain Topor, om temaet recovery.

From  Karianne Hartviksen 0 likes 105 plays 0  

Recovery-orientert praksis

Instituttleder Anders Johan W. Andersen i samtale med professor i psykisk helse, Alain Topor, om temaet recovery-orientert praksis.

From  Karianne Hartviksen 0 likes 220 plays 0  

Helsefremmende prosesser

From  Karianne Hartviksen 0 likes 663 plays 0  

Erfaringer med psykiske lidelser

Instituttleder Anders Johan W. Andersen i samtale med professor Inger Beate Larsen.

From  Karianne Hartviksen 0 likes 59 plays 0  

Steders betydning

Instituttleder Anders Johan W. Andersen i samtale med professor Inger Beate Larsen.

From  Karianne Hartviksen 0 likes 29 plays 0  

Et yrkesliv som vernepleier

Instituttleder Anders Johan W. Andersen i samtale med avtroppende universitetslektor Sigrid Melbye Hødnebø.

From  Karianne Hartviksen 0 likes 130 plays 0  

Fra sinnsykdom til psykisk helse.

Psykiatrien og samfunnet. Anders Johan W. Andersen, UiA.

From  Rune Risdal 0 likes 33 plays 0  

Dialog og dialogisme

From  Karianne Hartviksen 0 likes 128 plays 0  

Dialogiske praksiser

From  Karianne Hartviksen 0 likes 77 plays 0  

Et yrkesliv som sosialarbeider

From  UIA 0 likes 34 plays 0  

Dikotomienes konsekvenser

From  Karianne Hartviksen 0 likes 11 plays 0  

Kamper for anerkjennelse

From  Karianne Hartviksen 0 likes 20 plays 0  

Risikofylt rusbruk på tvers av generasjoner

From  Karianne Hartviksen 0 likes 15 plays 0  

Betydningen av vitenskapsfilosofi i praktiske fag

From  Karianne Hartviksen 0 likes 181 plays 0