Search for tag: "aid0001037"

Forskerportrett: Alexander Ruser

Professor i sosiologi Alexander Ruser forsker hvorfor noen mennesker er overbevist av klimavitenskapen, mens andre rett og slett ikke tror på det.

From  Morten Tjosås Torjussen on April 23rd, 2021 1 likes 345 plays 1