Search for tag: "Statistikk"

Kræsjkurs i statistikk 16- Hypotesetest_MASTER.mp4

From  Gunvor Helling 0 likes 293 plays 0  

Kræsjkurs i statistikk 15- Mann Whitney_MASTER

From  Gunvor Helling 0 likes 0 plays 0  

Kræsjkurs i statistikk 14- T-test_MASTER.mp4

From  Gunvor Helling 0 likes 0 plays 0  

Kræsjkurs i statistikk 13- Kji kvadrat og Fisher Exact_MASTER

From  Gunvor Helling 0 likes 0 plays 0  

Kræsjkurs i statistikk 11- Populasjon og utvalg_MASTER

From  Gunvor Helling 1 likes 262 plays 0  

Kræsjkurs i statistikk 10- Krysstabell_MASTER

From  Gunvor Helling 1 likes 197 plays 0  

Kræsjkurs i statistikk 9- Boxplot_MASTER

From  Gunvor Helling 1 likes 0 plays 0  

Kræsjkurs i statistikk 8- Pearson vs Spearman_MASTER

From  Gunvor Helling 1 likes 188 plays 0  

Kræsjkurs i statistikk 7- Korrelasjon_MASTER

From  Gunvor Helling 0 likes 0 plays 0  

Kræsjkurs i statistikk 6- Spredningsplott_MASTER

From  Gunvor Helling 1 likes 0 plays 0  

Kræsjkurs i statistikk 5- Hvilke oppsummeringstall_MASTER

From  Gunvor Helling 1 likes 232 plays 0  

Kræsjkurs i statistikk 4- Gjennomsnitt og SD_MASTER

From  Gunvor Helling 1 likes 0 plays 0  

Kræsjkurs i statistikk 3- Median og kvartiler_MASTER

From  Gunvor Helling 1 likes 219 plays 0  

Kræsjkurs i statistikk 2- Histogrammer_MASTER

From  Gunvor Helling 1 likes 0 plays 0  

Kræsjkurs i statistikk 1- Søylediagrammer_MASTER

From  Gunvor Helling 1 likes 0 plays 0  

2. Beskrivende statistikk

Denne videoen skal handle om beskrivende statistikk og jeg skal lære deg å utføre de mest grunnleggende funksjonene i SPSS. Det ligger ett datasett som vedlegg (under…

From  Lena Hansen Malnes 2 likes 0 plays 0