Search for tag: "Håkon"

God start - bli med du også!

Les mer: https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-humaniora-og-pedagogikk/god-start-studiekvalitet-for-foersteaarsstudenter

From  Morten Tjosås Torjussen 0 likes 53 plays 0  

God start - studiekvalitet for førsteårsstudenter

God start er et prosjekt ved fakultet for humaniora og pedagogikk med formål om å bedre nye studenters trivsels- og læringsmiljø på campus. Les mer her:…

From  Morten Tjosås Torjussen 0 likes 679 plays 0  

UiA 10 års jubileum - Ernst Håkon Jahr

From  Konstantinos Kokogias 0 likes 16 plays 0  

Språket på 1900-tallet

Lingvistene og språket. Ernst Håkon Jahr, UiA

From  Rune Risdal 0 likes 0 plays 0