Search for tag: "universitetet i agder"

Research on technology in supervision in VFU-schools

MOSO: The Mentoring and Observation Software (MOSO) program has been tested in Swedish VFU-schools with interesting results. This video shows how and why it works.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 7 Months ago 0 likes 48 views 0  

MOSO: Ny app för handledning av lärarstudenter stärker utbildningen

FORSKNINGSPROJEKT: Under den verksamhetsförlagda utbildningen av är handledning ett centralt moment. Appen MOSO (Mentoring and Observation Software) gör att dokumentationen av…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 9 Months ago 0 likes 154 views 0  

Kvalitet på dagsordenen

KVALITET: Hva er kvalitet? I undervisning, i offentlige anliggender, i livet? I dette foredraget reflekterer Professor Peter Dahler-Larsen ved Institut for Statskundskab ved Københavns…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 2 Years ago 0 likes 112 views 0  

Kjønn og utdanning

En film om kunsten på Universitetet i Agder - Gimlemoen

From  Sigurd Brinch 3 Years ago 0 likes 88 views 0  

Smartere UiA

Smartere UiA er et tiltak for å bedre den administrative arbeidsflyten. Universitetet er i gang med å effektivisere prosesser, blant annet prosessen med innhenting av politiattester.

From  Cathrine Mjøs Sviggum 3 Years ago 0 likes 39 views 0  

Velkommen

Velkommen ved Dag Gjerløw Aasland, viserektor UiA

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 3 views 0  

Hvor fører nærings PhD'ene oss?

Hvor fører nærings PhD'ene oss? ved Annette Linda Vestlund, koordinator NFR

From  martin.gaustad@uia.no 3 Years ago 0 likes 11 views 0  

Veien til professorstilling – et eksempel

Veien til professorstilling – et eksempel Gry Agnete Alsos, professor ved UiN (økonomi

From  martin.gaustad@uia.no 3 Years ago 0 likes 22 views 0  

Du tror det ikke før du får høre om det – likestillingsarbeidet ved NTNU de siste 10 årene

Du tror det ikke før du får høre om det – likestillingsarbeidet ved NTNU de siste 10 årene. Dialogmøte mellom prodekanus Tor Grande ved Fakultet for…

From  martin.gaustad@uia.no 3 Years ago 0 likes 16 views 0