Search for tag: "uiavalg"

Stephen Seiler

Stephen Seiler kunne ikkje tenkja seg ei meir spanande oppgåve enn det å bli rektor ved UiA. Vil du vite kvifor rektorkandidaten er så stolt over Universitetet? Sjå…

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 29th, 2015 0 likes 19 plays 0  

Astrid Birgitte Eggen

Astrid Birgitte Eggen likar å leie. Vil du vite kva rektorkandidaten vil gjera viss ho blir rektor? Sjå videopresentasjonen av Instituttlederen ved Institutt for pedagogikk ved…

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 29th, 2015 0 likes 6 plays 0  

Frank Reichert

Rektorkandidat, Frank Reichert, vil at vi skal bli det beste universitetet i landet. Lurer du på kva han vil gjera for å nå målet? Sjå intervjuet med Dekanen for…

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 29th, 2015 0 likes 4 plays 0  

Kristin Dale

Rektorkandidat, Kristin Dale, vil skape motivasjon blant ansatte og studenter. Vil du vite kva meir ho brenn for? Sjå videopresentasjonen av dosenten ved Institutt for økonomi ved…

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 29th, 2015 0 likes 8 plays 0  

Sigbjørn Sødal

Sigbjørn Sødal vil styrka universitetskulturen. Lurer du på kva andre ting rektorkandidaten vil gjera viss han blir rektor? Sjå videopresentasjonen av dekanen ved Fakultet…

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 29th, 2015 0 likes 3 plays 0