Search for tag: "uia 10år"

UiA 10 års jubileum - Rytmisk avslutning

From  Konstantinos Kokogias on January 9th, 2018 0 likes 46 plays 0  

UiA 10 års jubileum - Bombom patruljen

From  Konstantinos Kokogias on January 5th, 2018 0 likes 216 plays 0  

UiA 10 års jubileum - Ernst Håkon Jahr

From  Konstantinos Kokogias on January 4th, 2018 0 likes 14 plays 0  

UiA 10 års jubileum - Frode Gallefoss

From  Konstantinos Kokogias on January 3rd, 2018 0 likes 67 plays 0  

UiA 10 års jubileum - Svein Harberg

From  Konstantinos Kokogias on January 3rd, 2018 0 likes 19 plays 0  

UiA 10 års jubileum - Robert Quinn

From  Konstantinos Kokogias on January 2nd, 2018 0 likes 9 plays 0  

Paneldiskusjon med NSO, NOKUT og NTNU

Deltakere er NSO-representant Madeleine Sjøbrend, tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT og prorektor Berit Kjeldstad ved NTNU

From  Rune Risdal on February 17th, 2017 0 likes 12 plays 0  

Professor Kerstin Noren Högskolan Väst

From  Rune Risdal on February 17th, 2017 0 likes 6 plays 0  

Professor Hanne-Kathrine Krogstrup

From  Rune Risdal on February 17th, 2017 0 likes 42 plays 0  

Viserektor Astrid B. Eggen UiA

From  Rune Risdal on February 17th, 2017 0 likes 12 plays 0  

Prorektor Dag Husebø UiS

From  Rune Risdal on February 17th, 2017 0 likes 38 plays 0  

Dialog og spørsmål til statsråden

From  Rune Risdal on February 17th, 2017 0 likes 15 plays 0