Search for tag: "tysklandskonferansen"

Avslutningsinnlegget fra Axel Berg

Tysklandskonferansen - næringsliv, utdanning og kultur. I fokus står norsk-tyske forbindelser innen næringsliv, utdanning og forskning.

From  Rune Risdal 3 Months ago 0 likes 8 views 0  

«Literarisches Quartett»-«Litterær kvartett» – en samtale om 4 aktuelle tyske romaner som er oversatt til norsk

Tysklandskonferansen - næringsliv, utdanning og kultur. I fokus står norsk-tyske forbindelser innen næringsliv, utdanning og forskning.

From  Rune Risdal 3 Months ago 0 likes 25 views 0  

Foredag av Tom Nystedt, CEO Agder Energi

Tysklandskonferansen - næringsliv, utdanning og kultur. I fokus står norsk-tyske forbindelser innen næringsliv, utdanning og forskning.

From  Rune Risdal 3 Months ago 0 likes 8 views 0  

Foredrag av statssekretær Rebekka Borsch

Tysklandskonferansen - næringsliv, utdanning og kultur. I fokus står norsk-tyske forbindelser innen næringsliv, utdanning og forskning.

From  Rune Risdal 3 Months ago 0 likes 15 views 0  

Samtale om norsk-tysk næringslivssamarbeid med fokus på forbindelsene mellom Sørlandet og Tyskland

Tysklandskonferansen - næringsliv, utdanning og kultur. I fokus står norsk-tyske forbindelser innen næringsliv, utdanning og forskning.

From  Rune Risdal 3 Months ago 0 likes 14 views 0  

Samtale om norsk-tysk samarbeid innen utdanning og forskning

Tysklandskonferansen - næringsliv, utdanning og kultur. I fokus står norsk-tyske forbindelser innen næringsliv, utdanning og forskning.

From  Rune Risdal 3 Months ago 0 likes 14 views 0