Search for tag: "tysklandskonferansen"

Avslutningsinnlegget fra Axel Berg

Tysklandskonferansen - næringsliv, utdanning og kultur. I fokus står norsk-tyske forbindelser innen næringsliv, utdanning og forskning.

From  Rune Risdal on May 15th, 2019 0 likes 22 plays 0  

«Literarisches Quartett»-«Litterær kvartett» – en samtale om 4 aktuelle tyske romaner som er oversatt til norsk

Tysklandskonferansen - næringsliv, utdanning og kultur. I fokus står norsk-tyske forbindelser innen næringsliv, utdanning og forskning.

From  Rune Risdal on May 13th, 2019 0 likes 42 plays 0  

Foredag av Tom Nystedt, CEO Agder Energi

Tysklandskonferansen - næringsliv, utdanning og kultur. I fokus står norsk-tyske forbindelser innen næringsliv, utdanning og forskning.

From  Rune Risdal on May 13th, 2019 0 likes 14 plays 0  

Samtale om norsk-tysk samarbeid innen utdanning og forskning

Tysklandskonferansen - næringsliv, utdanning og kultur. I fokus står norsk-tyske forbindelser innen næringsliv, utdanning og forskning.

From  Rune Risdal on May 13th, 2019 0 likes 21 plays 0  

Samtale om norsk-tysk næringslivssamarbeid med fokus på forbindelsene mellom Sørlandet og Tyskland

Tysklandskonferansen - næringsliv, utdanning og kultur. I fokus står norsk-tyske forbindelser innen næringsliv, utdanning og forskning.

From  Rune Risdal on May 13th, 2019 0 likes 24 plays 0  

Foredrag av statssekretær Rebekka Borsch

Tysklandskonferansen - næringsliv, utdanning og kultur. I fokus står norsk-tyske forbindelser innen næringsliv, utdanning og forskning.

From  Rune Risdal on May 13th, 2019 0 likes 40 plays 0