Search for tag: "tore dag bøe"

Fra monolog til dialog?

Prykiatrien og samfunnet. Tore Dag Bøe, UiA

From  Rune Risdal on October 29th, 2015 0 likes 46 plays 0  

Når dialogen slutter, slutter alt

KRISE OG DIALOG: "Det var som å bli slått ihjel". Tore Dag Bøe fra Institutt for psykososial helse har intervjuet ungdommer i krise om dialog og dialog som stopper opp.…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on October 29th, 2015 0 likes 50 plays 0