Search for tag: "tor-ivar karlsen"

HEL905 - 04 Hvordan lage perfekte tabeller

From  Remi Johansen on November 13th, 2015 1 likes 102 plays 0  

HEL905 - 03 Hvordan lage egen beskrivende statistikk

From  Remi Johansen on November 13th, 2015 0 likes 83 plays 0  

HEL905 - 02 Beskrivende statistikk 2

From  Remi Johansen on November 13th, 2015 0 likes 137 plays 0  

HEL905 - 01 Beskrivende statistikk 1

From  Remi Johansen on November 13th, 2015 0 likes 255 plays 0  

HEL905 - 06 Analytisk statistikk 1

From  Remi Johansen on November 13th, 2015 0 likes 96 plays 0  

HEL905 - 08 Misforstått statistikk

From  Remi Johansen on November 13th, 2015 0 likes 102 plays 0  

HEL905 - 05 Gjennomsnitt og median

From  Remi Johansen on November 13th, 2015 0 likes 127 plays 0  

HEL905 - 07 Analytisk statistikk 2

From  Remi Johansen on November 13th, 2015 0 likes 64 plays 0  

HEL905 - 09 Helse og livskvalitet

From  Remi Johansen on November 13th, 2015 0 likes 178 plays 0  

HEL905 - 10 Psykiske plager blant ungdom 1

From  Remi Johansen on November 13th, 2015 0 likes 19 plays 0  

HEL905 - 12 Prioritering av folkehelseutfordringer

From  Remi Johansen on November 13th, 2015 0 likes 266 plays 0  

HEL905 - 11 Psykiske plager blant ungdom 2

From  Remi Johansen on November 13th, 2015 0 likes 34 plays 0