Search for tag: "tor a. aagedal"

Vårt viktige samfunnsoppdrag

NYTILSATTE: Universitetsdirektør Tor A. Aagedals hilsen til deg som er nyansatt på UiA. NEW EMPLOYEES: The University Director, Tor A. Aagedal, speaks of UiA´s organization, role…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 3 Years ago 0 likes 74 views 0  

Du tror det ikke før du får høre om det – likestillingsarbeidet ved NTNU de siste 10 årene

Du tror det ikke før du får høre om det – likestillingsarbeidet ved NTNU de siste 10 årene. Dialogmøte mellom prodekanus Tor Grande ved Fakultet for…

From  martin.gaustad@uia.no 3 Years ago 0 likes 18 views 0  

Multimedia - Main

This is a student project created in Spring 2012 in DAT105 from the Bachelor programme in Multimedia Technology and Design. Created by: Christian G Robertsen, Marius Djerv, Christoffer O Hallingskog,…

From  Sigurd Kristian Brinch 3 Years ago 0 likes 3 views 0  

Multimedia - Trailer

This is a student project created in Spring 2012 in DAT105 from the Bachelor programme in Multimedia Technology and Design. Created by: Christian G Robertsen, Marius Djerv, Christoffer O Hallingskog,…

From  Sigurd Kristian Brinch 3 Years ago 0 likes 8 views 0  

Multimedia - Teaser

This is a student project created in Spring 2012 in DAT105 from the Bachelor programme in Multimedia Technology and Design. Created by: Christian G Robertsen, Marius Djerv, Christoffer O Hallingskog,…

From  Sigurd Kristian Brinch 3 Years ago 0 likes 9 views 0