Search for tag: "tall og algebra"

Rettferdig bytte

På den idylliske sydhavsøya Algoritma, der én fisk er verdt 12 sukkerrør, og én kokosnøtt byttes mot 5 sukkerrør, var jeg en dag på sjøen…

From  Cornelia Brodahl on September 28th, 2019 0 likes 4 plays

Vekstfarten i reelle prosesser - Kaninpopulasjonen

7:30 min. Vi skal finne en modell for populasjon av kaniner på en øde øy med utgangspunkt i data. Vi bruker regresjon.

From  Cornelia Brodahl on September 28th, 2019 0 likes 3 plays

Algoritmer for største felles faktor

3.16 min. Bruke Nicomachos algoritme (gjentatte subtraksjoner)., Euklids algoritme (gjentatte divisjoner) og bruke teoremet "Felles faktor utenfor parentesen" for å finne…

From  Cornelia Brodahl on September 26th, 2019 0 likes 3 plays

Algoritmer for største felles faktor - Såkorn

3:15 Til refleksjon - metoden som kalles Euklids algoritme: a) Kan du finne den minste positive lengden på en tård når lengden ikke trenger å være et helt tall? b) Kan…

From  Cornelia Brodahl on September 26th, 2019 0 likes 3 plays

Bevis en påstand ved induksjon - oppgave

From  Cornelia Brodahl on September 25th, 2019 0 likes 5 plays

Induksjonsbevis - fra n til n+1

From  Cornelia Brodahl on September 25th, 2019 0 likes 4 plays

Kongruens (9) - ekvivalensrelasjon

From  Cornelia Brodahl on September 23rd, 2019 0 likes 3 plays

Kongruensbegrepet (4) - kongruensregning

From  Cornelia Brodahl on September 22nd, 2019 0 likes 3 plays

Kongruensbegrepet (2) - eksempler fra hverdagen

From  Cornelia Brodahl on September 22nd, 2019 0 likes 3 plays

Divisjon med rest - Oppgave

2:31 min. Gjennomgang av en øvingsoppgave. a) Skriv brøken 385/17 som et blandet tall... Vi skal finne konkrete kvotienter og rester i en divisjon.

From  Cornelia Brodahl on September 10th, 2019 0 likes 12 plays

SFF-Gi eksempler på fremgangsmåte

Oppgave med videogjennomgang. Oppgaven: Repeter noen vanlige måter som brukes for å finne største felles faktor. Bruk eksempler! Notér ned, før du ser på…

From  Cornelia Brodahl on September 10th, 2019 0 likes 9 plays

Flislegging med kvadratiske fliser. Ulike aspekter ved SFF - Oppgave

Videoen gjennomgår et sett med fire oppgaver. På et ruteark hvor ei rute har størrelse 1x1, tegn opp rektangler med henholdsvis størrelsene 7x14, 9x24 of 14x26.For hvert…

From  Cornelia Brodahl on September 10th, 2019 0 likes 13 plays

Euklids algoritme - Faktor og delelighet - oppgave

3.:55 min Oppgave: Forklar hva Euklids algoritme sier. Ser du noen sammenheng med denne oppgaven og flisleggingsoppgaven? Finn (951, 175) ved å bruke Euklids algoritme. Oppgaven setter…

From  Cornelia Brodahl on September 10th, 2019 0 likes 14 plays

Begrepet delelighet

I videoen reflekterer vi over begrepet delelighet. Videoen tar opp ulike måter å si at et heltall a er delelig med et heltall b, f.eks. at a går opp i b (uten rest!). Videoen…

From  Cornelia Brodahl on September 9th, 2019 0 likes 10 plays