Search for tag: "talenter i spill"

Velkommen

Velkommen ved Dag Gjerløw Aasland, viserektor UiA

From  Martin Gaustad on October 29th, 2015 0 likes 4 plays 0  

Hvor fører nærings PhD'ene oss?

Hvor fører nærings PhD'ene oss? ved Annette Linda Vestlund, koordinator NFR

From  martin.gaustad@uia.no on October 29th, 2015 0 likes 11 plays 0  

Veien til professorstilling – et eksempel

Veien til professorstilling – et eksempel Gry Agnete Alsos, professor ved UiN (økonomi

From  martin.gaustad@uia.no on October 29th, 2015 0 likes 23 plays 0  

Du tror det ikke før du får høre om det – likestillingsarbeidet ved NTNU de siste 10 årene

Du tror det ikke før du får høre om det – likestillingsarbeidet ved NTNU de siste 10 årene. Dialogmøte mellom prodekanus Tor Grande ved Fakultet for…

From  martin.gaustad@uia.no on October 29th, 2015 0 likes 20 plays 0  

Arvet makt og posisjon – Er eierskap et godt lederskap?

Arvet makt og posisjon – Er eierskap et godt lederskap? Sissel Leire, leder Kruse Smith

From  martin.gaustad@uia.no on October 29th, 2015 0 likes 24 plays 0  

Likestilling i akademia – hvorfor og hvordan?

Likestilling i akademia – hvorfor og hvordan? Curt Rice, professor ved UiT og leder av KIF

From  martin.gaustad@uia.no on October 29th, 2015 0 likes 16 plays 0