Search for tag: "sykepleie"

PROFUND: Praksisstedet

PROFUND er et tverrfaglig samarbeid mellom profesjonsutdanningene sykepleie, sosionom, vernepleie, barnevern, lærer og barnehagelærer. Gjennom seminarer, diskusjoner, arbeid med case og…

From  Silje Knutsen on April 23rd, 2020 0 likes 41 plays 0  

FORSKERPORTRETT: Mariann Fossum

SYKEPLEIE: Professor Mariann Fossum forsker på teknologi i sykepleie og i utdanningen av sykepleiere.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on February 1st, 2018 0 likes 250 plays 0  

FORSKERPORTRETT: Lene Baagøe Laukvik

SYKEPLEIE: Hvilke ord bruker sykepleierne når de skal beskrive pasientens helsetilstand? Lene Baagøe Laukvik forsker på dokumentasjon i demensomsorg.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on November 21st, 2017 0 likes 254 plays 0  

SYP214-2017-08-16_4

From  Rune Risdal on August 18th, 2017 0 likes 43 plays 0  

SYP214-2017-08-16_2

From  Rune Risdal on August 18th, 2017 0 likes 17 plays 0  

SYP214-2017-08-16_5

From  Rune Risdal on August 18th, 2017 0 likes 12 plays 0  

SYP214-2017-08-16_1

From  Rune Risdal on August 18th, 2017 0 likes 26 plays 0  

SYP214-2017-08-16_3

From  Rune Risdal on August 18th, 2017 0 likes 15 plays 0  

Presentasjon av sykepleiestudiet

Høsten 2016

From  Rolf Sigurd Løvland on November 22nd, 2016 0 likes 123 plays 0  

Bli sykepleier på Sørlandet!

UTDANNING DET ER BRUK FOR: Å studere sykepleie er et sikkert valg for fremtiden! Det mener UiA-studentene Ada Amalie Abrahamsen, Tarald Hunemo og Lars Erik Roskifte.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on February 18th, 2016 1 likes 186 plays 0  

This is the faculty of Health and Sports Sciences

We are the Faculty of Health and Sports Sciences. This is how we work.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on October 29th, 2015 0 likes 75 plays 0  

Fremlegg om utviklingsteorier SY-111, 12.05.15

«Psykiater Bowlby» – Tilknytningsteori «Dr. Freud» - Psykoseksuell teori Av: Elin Rødsåsen, Mouyy Sean, Catherine Rezk og Renate Senland (stedfortreder…

From  Rolf Sigurd Løvland on October 29th, 2015 0 likes 188 plays 0  

Forskerportrett: Gro Frivold

PÅRØRENDE: Gro Frivold fra Institutt for helse- og sykepleievitenskap forsker på pårørende og deres opplevelser av opphold på en intensivavdeling.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on October 29th, 2015 0 likes 227 plays 0  

Øvingsavdelingen

Velkommen til øvingsavdelingen.

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 29th, 2015 0 likes 762 plays 0  

Ta av og pa_ hansker.

Praktiske prosedyrer i sykepleie. Ta av og på hansker.

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 29th, 2015 0 likes 237 plays 0  

Håndhygiene

Praktiske prosedyrer i sykepleie.

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 21st, 2015 0 likes 745 plays 0