Search for tag: "streaming"

Studentar ønske meir streaming og opptak.

Ein videoposter om studentane si meining om streaming og opptak ved Universitetet i Agder. IT-avdelingens mediesenter sende ut ei spørreundersøking til studentar som får…

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 29th, 2015 0 likes 141 plays 0