Search for tag: "strategiprosessen"

Strategi 10 - SN2 - Dag Nordbø

Åpen strategikonferanse - hva har skjedd siden i fjor?

From  Rune Risdal on June 13th, 2017 0 likes 20 plays 0  

Strategi 3 - Stephen Seiler

Åpen strategikonferanse - hva har skjedd siden i fjor?

From  Rune Risdal on June 13th, 2017 0 likes 15 plays 0  

Strategi 7 - GM1 - Siri Andresen

Åpen strategikonferanse - hva har skjedd siden i fjor?

From  Rune Risdal on June 13th, 2017 0 likes 14 plays 0  

Strategi 4 - Frank Reichert

Åpen strategikonferanse - hva har skjedd siden i fjor?

From  Rune Risdal on June 13th, 2017 0 likes 14 plays 0  

Strategi 6 - LUF2/3 - Hanne Graver Møvig

Åpen strategikonferanse - hva har skjedd siden i fjor?

From  Rune Risdal on June 13th, 2017 0 likes 27 plays 0  

Strategi 8 - GM2 - Marianne Øhrn Johannessen

Åpen strategikonferanse - hva har skjedd siden i fjor?

From  Rune Risdal on June 13th, 2017 0 likes 18 plays 0  

Strategi 5 - LUF1 - Greta Hilding

Åpen strategikonferanse - hva har skjedd siden i fjor?

From  Rune Risdal on June 13th, 2017 0 likes 12 plays 0  

Strategi 9 - SN1 - Per Bård Torvik

Åpen strategikonferanse - hva har skjedd siden i fjor?

From  Rune Risdal on June 13th, 2017 0 likes 29 plays 0  

Strategi 2 - Greta Hilding

Åpen strategikonferanse - hva har skjedd siden i fjor?

From  Rune Risdal on June 13th, 2017 0 likes 16 plays 0  

Strategi 1 - Velkommen og Innledning

Åpen strategikonferanse - hva har skjedd siden i fjor?

From  Rune Risdal on June 13th, 2017 0 likes 19 plays 0  

Allmøte 27:5-16

From  Rolf Sigurd Løvland on May 31st, 2016 0 likes 49 plays 0  

Oppsummering fra de ulike gruppene

From  Rolf Sigurd Løvland on April 4th, 2016 0 likes 48 plays 0  

Intro ved Anne Elizabeth Stie

From  Rune Risdal on April 1st, 2016 0 likes 36 plays 0