Search for tag: "sta"

Dette er livet på campus ved Universitetet i Agder (UiA)

Hvordan er Kristiansand og Grimstad å bo i som student? Hvordan er det å være student ved UiA?Her gir vi deg noen praktiske tips, og et bilde av livet som student ved UiA. Vi…

From  Morten Tjosås Torjussen 2 Weeks ago 0 likes 40 views 0  

Hvordan er din drømmelærer?

Ønsker du en spennende og utfordrende arbeidshverdag der du får muligheten til å bidra positivt til barns læring og opplevelser av mestring? Er du opptatt av…

From  Morten Tjosås Torjussen 4 Months ago 0 likes 4 views 0  

Grimstad ordfører Kjetil Glimsdal

From  Konstantinos Kokogias 11 Months ago 0 likes 34 views 0  

Iselin Nybø tale i Grimstad

From  Konstantinos Kokogias 11 Months ago 0 likes 13 views 0  

Benedicte Nordlie tale i Grimstad

From  Konstantinos Kokogias 11 Months ago 0 likes 6 views 0  

Frank Reichert tale i Grimstad

From  Konstantinos Kokogias 11 Months ago 0 likes 4 views 0  

Ordfører Harald Furre taler i Kristiansand

From  Rune Risdal 11 Months ago 0 likes 49 views 0  

Pål Harv - leder i SiA taler i Kristiansand

From  Rune Risdal 11 Months ago 0 likes 47 views 0  

Frank Reichert taler i Kristiansand

From  Rune Risdal 11 Months ago 0 likes 53 views 0