Search for tag: "sta"

Hvordan er din drømmelærer?

Ønsker du en spennende og utfordrende arbeidshverdag der du får muligheten til å bidra positivt til barns læring og opplevelser av mestring? Er du opptatt av…

From  Morten Tjosås Torjussen A month ago 0 likes 3 views 0  

Grimstad ordfører Kjetil Glimsdal

From  Konstantinos Kokogias 8 Months ago 0 likes 33 views 0  

Iselin Nybø tale i Grimstad

From  Konstantinos Kokogias 8 Months ago 0 likes 8 views 0  

Benedicte Nordlie tale i Grimstad

From  Konstantinos Kokogias 8 Months ago 0 likes 5 views 0  

Frank Reichert tale i Grimstad

From  Konstantinos Kokogias 8 Months ago 0 likes 3 views 0  

Pål Harv - leder i SiA taler i Kristiansand

From  Rune Risdal 8 Months ago 0 likes 45 views 0  

Ordfører Harald Furre taler i Kristiansand

From  Rune Risdal 8 Months ago 0 likes 49 views 0  

Frank Reichert taler i Kristiansand

From  Rune Risdal 8 Months ago 0 likes 53 views 0  

Benedicte Nordlie - leder i STA taler i Kristiansand

From  Rune Risdal 8 Months ago 0 likes 61 views 0