Search for tag: "spansk"

Preguntas de reflexión sobre "Aquel hospital"

From  Denise Andersen 3 Years ago 0 likes 16 views 0  

Palabras claves de "A la deriva" de Horacio Quiroga

Palabras claves. Animasjonsvideo som presenterer nøkkelord brukt i spansk undervisning.

From  Sigurd Brinch 3 Years ago 0 likes 56 views 0  

Introducción al subjuntivo

From  Sigurd Brinch 3 Years ago 0 likes 75 views 0  

Para reflexionar sobre Aquel hospital de Virgilio Díaz Ordóñez

Samtaler om forfattere, noveller, romaner og dikt fra den spanskspråklige verden. De litterære verkene er knyttet til emnet Litteratur og kultur i Latin-Amerika og Spania ved…

From  Sigurd Brinch 3 Years ago 0 likes 21 views 0  

Tertulia cultural sobre la película "Machuca"

Samtaler om tema relatert til kultur og samfunn i den spanskspråklige verden. Temaene inngår i emnene «Språk, kultur og samfunn» ved Universitetet i Agder og…

From  Sigurd Brinch 3 Years ago 0 likes 34 views 0  

Tertulia cultural sobre el muralismo mexicano

Samtaler om tema relatert til kultur og samfunn i den spanskspråklige verden. Temaene inngår i emnene «Språk, kultur og samfunn» ved Universitetet i Agder og…

From  Sigurd Brinch 3 Years ago 0 likes 3 views 0  

Tertulia cultural sobre Ernesto Che Guevara con Eirik Vold

Samtaler om tema relatert til kultur og samfunn i den spanskspråklige verden. Temaene inngår i emnene «Språk, kultur og samfunn» ved Universitetet i Agder og…

From  Sigurd Brinch 3 Years ago 0 likes 36 views 0  

Tertulia cultural sobre la identidad latinoamericana con Eirik Vold

Samtaler om tema relatert til kultur og samfunn i den spanskspråklige verden. Temaene inngår i emnene «Språk, kultur og samfunn» ved Universitetet i Agder og…

From  Sigurd Brinch 3 Years ago 0 likes 10 views 0  

Tertulia cultural con Fernando López

Samtaler om tema relatert til kultur og samfunn i den spanskspråklige verden. Temaene inngår i emnene «Språk, kultur og samfunn» ved Universitetet i Agder og…

From  Sigurd Brinch 3 Years ago 0 likes 0 views 0  

Tertulia cultural con Fernando López

Samtaler om tema relatert til kultur og samfunn i den spanskspråklige verden. Temaene inngår i emnene «Språk, kultur og samfunn» ved Universitetet i Agder og…

From  Sigurd Brinch 3 Years ago 0 likes 2 views 0