Search for tag: "sikkerhet"

Intro - sikkerhet og klassifisering

From  Martin Gaustad on March 19th, 2018 0 likes 155 plays 0  

Vi er hverandres arbeidsmiljø.

NYTILSATTE: Informasjonsfilm om HMS-arbeidet på UiA. NEW EMPLOYEES: Information about the HES-work at the University of Agder. English subtitles.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on October 29th, 2015 0 likes 113 plays 0