Search for tag: "selvkjørstudio"

06-Sep-18-7

From  Morten Goodwin on September 6th, 2018 0 likes 12 plays 0  

Selvkjørstudio

Instruksjonsfilm som viser hvor enkelt det er å bruke Selvkjørstudio.

From  Gunvor Helling on November 30th, 2017 0 likes 18 plays 0  

Kildebruk og kildekompasset innføring

I denne videoen får du en kort innføring i hvordan du skal referere i skriftlige tekster og hvordan du kan bruke kildekompasset som hjelp. Videoen tar utgangspunkt i APA6th

From  Dina Møll Schoder on May 18th, 2017 0 likes 204 plays 0  

Dokumentkamera

From  Martin Gaustad on May 3rd, 2017 0 likes 265 plays 0