Search for tag: "samspill"

1. Hva er det nå egentlig som er ditt ansvar? - om profesjon, mandat og etikk

Diskuter ett av spørsmålene:Hvordan tar du ditt profesjonelle ansvar?• når du ser blåmerkene på «usynlige» lille Ahmed bakerst i klassen?• eller…

From  Mauricio Omar Cifuentes on January 21st, 2021 0 likes 17 plays 0  

3. Skam, skyld og mestring

Ansvar og skyld når noe går galt.• Hvordan vil du vurdere hvorvidt du eller en kollega er å klandre for dine valg/handlinger?• Vil du vurdere deg selv annerledes enn en…

From  Mauricio Omar Cifuentes on January 21st, 2021 0 likes 9 plays 0  

2. Profesjonell bærekraft i risikosoner

• Er vi selv ansvarlige for å vedlikeholde vår profesjonelle bærekraft?• Hvordan kan du som kollega bidra til å øke bærekraften i kollegiet?• Hva…

From  Mauricio Omar Cifuentes on January 21st, 2021 0 likes 20 plays 0  

Forskerportrett: Christine Helle

EN GOD START: Når er det riktig for mitt barn å begynne med ny mat? Og hvordan hjelper jeg barnet mitt til gode matvaner? Det er lett å bli usikker på hva som egentlig er…

From  Cathrine Mjøs Sviggum on May 24th, 2016 0 likes 279 plays 0