Search for tag: "prosedyre"

Ta av og pa_ hansker.

Praktiske prosedyrer i sykepleie. Ta av og på hansker.

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 29th, 2015 0 likes 241 plays 0  

Ta pa_ sterile hansker

Praktisk prosedyre i sykepleie.

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 21st, 2015 0 likes 1,163 plays 0