Search for tag: "prosedyre"

Øvingsavdelingen

Velkommen til øvingsavdelingen.

From  Cathrine Mjøs Sviggum 3 Years ago 0 likes 666 views 0  

Ta av og pa_ hansker.

Praktiske prosedyrer i sykepleie. Ta av og på hansker.

From  Cathrine Mjøs Sviggum 3 Years ago 0 likes 216 views 0  

Håndhygiene

Praktiske prosedyrer i sykepleie.

From  Cathrine Mjøs Sviggum 3 Years ago 0 likes 670 views 0  

Skyllerom

Praktiske prosedyrer i sykepleie

From  Cathrine Mjøs Sviggum 3 Years ago 0 likes 936 views 0  

Ta pa_ sterile hansker

Praktisk prosedyre i sykepleie.

From  Cathrine Mjøs Sviggum 3 Years ago 0 likes 962 views 0  

Ta av beskyttelseshansker

Praktiske prosedyrer i sykepleie.

From  Cathrine Mjøs Sviggum 3 Years ago 0 likes 698 views 0  

Lokalisering av injeksjonssted.

Praktiske prosedyrer i sykepleie.

From  Cathrine Mjøs Sviggum 3 Years ago 0 likes 1,461 views 0  

Blodsukkermåling

Praktiske prosedyrer i sykepleie.

From  Cathrine Mjøs Sviggum 3 Years ago 0 likes 1,587 views 0  

Fowlers leie.

Praktiske prosedyrer i sykepleie

From  Cathrine Mjøs Sviggum 3 Years ago 0 likes 4,170 views 0  

Ta av og pa_ hansker.

Praktiske prosedyrer i sykepleie.

From  Cathrine Mjøs Sviggum 3 Years ago 0 likes 377 views 0