Search for tag: "politikk"

Kommunereformen

Betraktninger om kommunereformen, med Jørn Cruickshank, Jon P. Knudsen og Dag I. Jacobsen

From  Rune Risdal on October 29th, 2015 0 likes 24 plays 0