Search for tag: "pil"

Forskerportrett: Christine Helle

EN GOD START: Når er det riktig for mitt barn å begynne med ny mat? Og hvordan hjelper jeg barnet mitt til gode matvaner? Det er lett å bli usikker på hva som egentlig er…

From  Cathrine Mjøs Sviggum 3 Years ago 0 likes 234 views 0  

Forskerportrett: Henrik Kofoed Nielsen

I FYR OG FLAMME: Henrik Kofoed Nielsen er professor i fornybar energi. Han har alltid interessert seg for alt planter kan brukes til, utover det å være til pynt, mat og fôr. …

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 3 Years ago 0 likes 153 views 0  

Velkommen

Velkommen ved Dag Gjerløw Aasland, viserektor UiA

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 3 views 0  

Hvor fører nærings PhD'ene oss?

Hvor fører nærings PhD'ene oss? ved Annette Linda Vestlund, koordinator NFR

From  martin.gaustad@uia.no 3 Years ago 0 likes 11 views 0  

Veien til professorstilling – et eksempel

Veien til professorstilling – et eksempel Gry Agnete Alsos, professor ved UiN (økonomi

From  martin.gaustad@uia.no 3 Years ago 0 likes 22 views 0  

Du tror det ikke før du får høre om det – likestillingsarbeidet ved NTNU de siste 10 årene

Du tror det ikke før du får høre om det – likestillingsarbeidet ved NTNU de siste 10 årene. Dialogmøte mellom prodekanus Tor Grande ved Fakultet for…

From  martin.gaustad@uia.no 3 Years ago 0 likes 18 views 0  

Arvet makt og posisjon – Er eierskap et godt lederskap?

Arvet makt og posisjon – Er eierskap et godt lederskap? Sissel Leire, leder Kruse Smith

From  martin.gaustad@uia.no 3 Years ago 0 likes 22 views 0  

Likestilling i akademia – hvorfor og hvordan?

Likestilling i akademia – hvorfor og hvordan? Curt Rice, professor ved UiT og leder av KIF

From  martin.gaustad@uia.no 3 Years ago 0 likes 16 views 0  

Forskerportrett: Henrik Kofoed Nielsen

BIOENERGI: Det som er gøy er også interessant! Professor Henrik Kofoed Nielsen brenner for fornybar energi, og har i ti år forsket på energiutbyttet i pil, poppel,…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 3 Years ago 0 likes 191 views 0  

Lofthusspillet

Med studentene Thomas Askeland Svendsen og Fredrik Jakobsen.

From  Rune Risdal 3 Years ago 0 likes 7 views 0