Search for tag: "per gunnstein nes"

Jesu gjenkomst

Kommer Jesus snart igjen? Kan vi stole på Bibelens løfter? Hva lærer Bibelen om endetiden og Jesu gjenkomst

From  Remi Johansen on November 16th, 2016 0 likes 106 plays 0