Search for tag: "opptak"

presentasjonsverktøy i tv-studio

From  Martin Gaustad on May 15th, 2017 0 likes 454 plays 0  

Studentar ønske meir streaming og opptak.

Ein videoposter om studentane si meining om streaming og opptak ved Universitetet i Agder. IT-avdelingens mediesenter sende ut ei spørreundersøking til studentar som får…

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 29th, 2015 0 likes 141 plays 0