Search for tag: "nytilsatt-kurs"

Nytilsatt-kurs

Velkommen til dette kurset for nytilsatte på UiA. Her vil du få et innblikk i hvordan hverdagen på universitet fungerer.

From  Remi Johansen on October 29th, 2015 0 likes 156 plays 0