Search for tag: "multimedieteknologi og -design"

Innledning.mp4

DAT222 Innledning og en kort gjennomgang av den klassiske verden (Hellas og Romerriket).

From  Kåre Mosgren on October 29th, 2015 0 likes 17 plays 0  

Ungrenessansen 1_1

Første forelesningstime av to om ung-renessansen. 14.01.2014

From  Kåre Mosgren on October 29th, 2015 0 likes 66 plays 0  

Ungrenessansen_1-2

Andre forelesning av to om ung-renessansen.

From  Kåre Mosgren on October 29th, 2015 0 likes 20 plays 0  

Middelalderen

Komprimert dobbelforelesning om middelalderens kunst og arkitektur.

From  Kåre Mosgren on October 29th, 2015 0 likes 122 plays 0  

Romantikken

Kåre Mosgren 21.02.2014

From  Kåre Mosgren on October 29th, 2015 0 likes 19 plays 0  

Naturalismen, realismen og litt til.

Kåre Mosgren 25.02.2014

From  Kåre Mosgren on October 29th, 2015 0 likes 104 plays 0  

Impresjonismen_1

Kåre Mosgren 25.02.2014

From  Kåre Mosgren on October 29th, 2015 0 likes 51 plays 0  

Impresjonismen_2

En kort avslutning av temaet.

From  Kåre Mosgren on October 29th, 2015 0 likes 20 plays 0  

Postimpresjonismen

En forkortet kontorprodusert gjennomgang.

From  Kåre Mosgren on October 29th, 2015 0 likes 27 plays 0  

1900_A_time1

Fauvisme, symbolisme, ekspresjonisme.

From  Kåre Mosgren on October 29th, 2015 0 likes 16 plays 0  

1900_A_time2

Ekspresjonisme

From  Kåre Mosgren on October 29th, 2015 0 likes 22 plays 0