Search for tag: "moral"

Prinsipper - del 3

Spatial principle, Temporal Contiguity principle, Modality principle og Multimedia principle

From  Martin Gaustad A year ago 0 likes 301 views 0  

Forskerportrett: Odin Lysaker

Hva skal vi med moral? Odin Lysaker er filosof og forsker på etikk. Han ser på etikkens rolle når det gjelder ytringsfrihet og flyktninger. Lysaker mener moral er relevant, selv i…

From  Cathrine Mjøs Sviggum 2 Years ago 0 likes 380 views 0