Search for tag: "mentor"

Mentorordning for ledere

Som en del av universitetets satsing på å utvikle gode ledere er det etablert en mentorordning for faglige og administrative ledere. Dekan Birte Simonsen og instituttleder Merete Elnan er…

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 49 plays 0