Search for tag: "matematikkdidaktikk"

Matematikk på Returkraft

UiA-samarbeid med Samfundet skole og Returkraft.

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 29th, 2015 0 likes 20 plays 0  

Forskerportrett: Morten Brekke

DIGITAL UNDERVISNING: Tavle og kritt er fortsatt matematikklærerens viktigste verktøy. Men universitetslektor Morten Brekkes tavle er digital, og krittet er byttet ut med tusj og…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on October 29th, 2015 0 likes 625 plays 0