Search for tag: "matematikk"

Nasjonalt seminar om matematikkundervisning - del 1 - 45min.

Første del - 45min av seminaret.

From  Rune Risdal on October 29th, 2015 0 likes 10 plays 0  

Forskerportrett: Morten Brekke

DIGITAL UNDERVISNING: Tavle og kritt er fortsatt matematikklærerens viktigste verktøy. Men universitetslektor Morten Brekkes tavle er digital, og krittet er byttet ut med tusj og…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on October 29th, 2015 0 likes 625 plays 0  

Forskerportrett: Hans Grelland

FILOSOF OG KVANTEFYSIKER: Hva er egentlig følelser? Hans Herlof Grelland er professor i kvantefysikkog underviser i filosofi. Han forsker på…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on October 29th, 2015 0 likes 611 plays 0  

MA154 -27.08.14- Time 1

From  Karianne Hartviksen on October 26th, 2015 0 likes 36 plays 0  

MA154 -27.08.14- Time 2

From  Karianne Hartviksen on October 26th, 2015 0 likes 11 plays 0  

MA209 -27.08.14- Time 1

From  Karianne Hartviksen on October 26th, 2015 0 likes 12 plays 0  

MA209 -27.08.14- Time 2

From  Karianne Hartviksen on October 26th, 2015 0 likes 0 plays 0  

MA154 -28.08.14- Time 1

From  Karianne Hartviksen on October 26th, 2015 0 likes 4 plays 0  

MA154 -28.08.14- Time 2

From  Karianne Hartviksen on October 26th, 2015 0 likes 3 plays 0  

MA154 -01.09.14- Time 1

From  Karianne Hartviksen on October 26th, 2015 0 likes 3 plays 0  

MA154 -01.09.14- Time 2

From  Karianne Hartviksen on October 26th, 2015 0 likes 2 plays 0  

MA154 -03.09.14- Time 1

From  Karianne Hartviksen on October 26th, 2015 0 likes 5 plays 0  

MA154 -03.09.14- Time 2

From  Karianne Hartviksen on October 26th, 2015 0 likes 1 plays 0  

MA209 -03.09.14- Time 1

From  Karianne Hartviksen on October 26th, 2015 0 likes 2 plays 0  

MA209 -03.09.14- Time 2

From  Karianne Hartviksen on October 26th, 2015 0 likes 0 plays 0  

MA154 -04.09.14- Time 1

From  Karianne Hartviksen on October 26th, 2015 0 likes 2 plays 0