Search for tag: "mat"

Mat og måltid i barnehagen

Etter- og videreutdanning for barnehagelærere som ønsker å blifaglig sterkere, utvikle seg og skape endringer til barns beste. Les mer her:…

From  Morten Tjosås Torjussen on November 1st, 2019 0 likes 42 plays 0  

Bachelor i ernæring

Ta bachelor i ernæring på Universitetet i Agder.

From  Morten Rosenvinge on January 10th, 2019 0 likes 760 plays 0  

ERN-126 - Introduksjon

From  Rune Risdal on December 22nd, 2015 0 likes 69 plays 0  

ERN-126 - 2 - Roller i teamarbeid

From  Rune Risdal on December 21st, 2015 0 likes 53 plays 0  

ERN-126 - 1 - Selvinnsikt

From  Rune Risdal on December 21st, 2015 0 likes 40 plays 0  

ERN-126 - 3 - Motivasjon

From  Rune Risdal on December 21st, 2015 1 likes 46 plays 0