Search for tag: "ma-922"

Divisjon med rest - Oppgave

2:31 min. Gjennomgang av en øvingsoppgave. a) Skriv brøken 385/17 som et blandet tall... Vi skal finne konkrete kvotienter og rester i en divisjon.

From  Cornelia Brodahl on September 10th, 2019 0 likes 12 plays

Bevis av periferisetningen

7:48 min. Videoen begrunner periferisetningen. Den problematiserer at en tegning muligens ikke dekker alle mulige situasjoner. Vi kan bruke en dynamisk tegning av en sirkel med periferi- og…

From  Cornelia Brodahl on September 10th, 2019 0 likes 6 plays

Aksiomatisk geometri

7:38 min. Matematikk er en aksiomatisk vitenskap. Aksiomatiske systemer kjennetegnes ved at de i bunnen har en endelig samling definisjoner og aksiomer, eventuelt inkludert noen selvinnlysende…

From  Cornelia Brodahl on September 10th, 2019 0 likes 8 plays

Vinkler - sum og differanse

2:06 min. Addisjon og subtraksjon av vinkler. Konstruksjonene vises og beskrives.

From  Cornelia Brodahl on September 10th, 2019 0 likes 3 plays

Ti konstruksjoner med passer og linjal

11.32 min. Konstruksjonene demonstreres. Enkeltvideoene er publiserte på youTube.

From  Cornelia Brodahl on September 10th, 2019 0 likes 2 plays

SFF-Gi eksempler på fremgangsmåte

Oppgave med videogjennomgang. Oppgaven: Repeter noen vanlige måter som brukes for å finne største felles faktor. Bruk eksempler! Notér ned, før du ser på…

From  Cornelia Brodahl on September 10th, 2019 0 likes 9 plays

Flislegging med kvadratiske fliser. Ulike aspekter ved SFF - Oppgave

Videoen gjennomgår et sett med fire oppgaver. På et ruteark hvor ei rute har størrelse 1x1, tegn opp rektangler med henholdsvis størrelsene 7x14, 9x24 of 14x26.For hvert…

From  Cornelia Brodahl on September 10th, 2019 0 likes 13 plays

Euklids algoritme - Faktor og delelighet - oppgave

3.:55 min Oppgave: Forklar hva Euklids algoritme sier. Ser du noen sammenheng med denne oppgaven og flisleggingsoppgaven? Finn (951, 175) ved å bruke Euklids algoritme. Oppgaven setter…

From  Cornelia Brodahl on September 10th, 2019 0 likes 14 plays

Turen rundt femkanten

8:23 min..Videoen illustrerersetningen om vinkelsummen for vilkårlige mangekanter og setningen om størrelsen på vinkelen i regulære mangekanter. Tenk deg at det er tegnet en…

From  Cornelia Brodahl on September 9th, 2019 0 likes 9 plays

Måling og usikkerhet

8:55min. Hvorfor kan vi få ulike mål på samme lengde? Også når vi legger vekt på å spesifisere hvordan vi måler, velger best mulig måleredskap og…

From  Cornelia Brodahl on September 9th, 2019 0 likes 3 plays

Geometri for de minste

7:55 min. Videoen Geometri for de minste har fokus på begrepsutvikling og geometriforståelse - og at geometri ikke er noe "bare i boken". Kilde: Kirfel, Brucker, &…

From  Cornelia Brodahl on September 9th, 2019 0 likes 7 plays

Eksempler i matematikkrommet

10:18 min. Videoen peker på atet eksempel bare er et eksempel dersom det oppfattes som eksempel av noe generelt et eksempelrom består av alle eksempel på et spesifikt fenomen en er…

From  Cornelia Brodahl on September 9th, 2019 0 likes 11 plays

Areal av viktige plane figurer

4:31 min. Vi definerer arealet av et rektangel med sider b og h som b ⋅ h. Arealet av andre plane figurer begrenset av rette linjestykker kan så beregnes ved hjelp av denne definisjonen.…

From  Cornelia Brodahl on September 9th, 2019 0 likes 14 plays

Begrepet delelighet

I videoen reflekterer vi over begrepet delelighet. Videoen tar opp ulike måter å si at et heltall a er delelig med et heltall b, f.eks. at a går opp i b (uten rest!). Videoen…

From  Cornelia Brodahl on September 9th, 2019 0 likes 10 plays

Faktoriseringstre

Vi ser vi på et eksempel på primfaktorisering av et konkret sammensatt tall. Vi bruker et faktoriseringstre til å visualisere prosessen.

From  Cornelia Brodahl on September 9th, 2019 0 likes 5 plays

Største felles faktor - Minste felles multiplum

Merk begrepsinnholdet bak hvert av de enkelte ordene:Faktor > Felles faktor > Størst felles faktor Multiplum > Felles multiplum > Minste felles multiplum Det vises metoden for…

From  Cornelia Brodahl on September 9th, 2019 0 likes 5 plays