Search for tag: "ma-918"

Rettferdig bytte

På den idylliske sydhavsøya Algoritma, der én fisk er verdt 12 sukkerrør, og én kokosnøtt byttes mot 5 sukkerrør, var jeg en dag på sjøen…

From  Cornelia Brodahl on September 28th, 2019 0 likes 4 plays

Vekstfarten i reelle prosesser - Kaninpopulasjonen

7:30 min. Vi skal finne en modell for populasjon av kaniner på en øde øy med utgangspunkt i data. Vi bruker regresjon.

From  Cornelia Brodahl on September 28th, 2019 0 likes 3 plays

Divisjon med rest - Oppgave

2:31 min. Gjennomgang av en øvingsoppgave. a) Skriv brøken 385/17 som et blandet tall... Vi skal finne konkrete kvotienter og rester i en divisjon.

From  Cornelia Brodahl on September 10th, 2019 0 likes 12 plays

Ti konstruksjoner med passer og linjal

11.32 min. Konstruksjonene demonstreres. Enkeltvideoene er publiserte på youTube.

From  Cornelia Brodahl on September 10th, 2019 0 likes 2 plays

SFF-Gi eksempler på fremgangsmåte

Oppgave med videogjennomgang. Oppgaven: Repeter noen vanlige måter som brukes for å finne største felles faktor. Bruk eksempler! Notér ned, før du ser på…

From  Cornelia Brodahl on September 10th, 2019 0 likes 9 plays

Flislegging med kvadratiske fliser. Ulike aspekter ved SFF - Oppgave

Videoen gjennomgår et sett med fire oppgaver. På et ruteark hvor ei rute har størrelse 1x1, tegn opp rektangler med henholdsvis størrelsene 7x14, 9x24 of 14x26.For hvert…

From  Cornelia Brodahl on September 10th, 2019 0 likes 13 plays

Euklids algoritme - Faktor og delelighet - oppgave

3.:55 min Oppgave: Forklar hva Euklids algoritme sier. Ser du noen sammenheng med denne oppgaven og flisleggingsoppgaven? Finn (951, 175) ved å bruke Euklids algoritme. Oppgaven setter…

From  Cornelia Brodahl on September 10th, 2019 0 likes 14 plays

Begrepet delelighet

I videoen reflekterer vi over begrepet delelighet. Videoen tar opp ulike måter å si at et heltall a er delelig med et heltall b, f.eks. at a går opp i b (uten rest!). Videoen…

From  Cornelia Brodahl on September 9th, 2019 0 likes 10 plays

Faktoriseringstre

Vi ser vi på et eksempel på primfaktorisering av et konkret sammensatt tall. Vi bruker et faktoriseringstre til å visualisere prosessen.

From  Cornelia Brodahl on September 9th, 2019 0 likes 5 plays

Største felles faktor - Minste felles multiplum

Merk begrepsinnholdet bak hvert av de enkelte ordene:Faktor > Felles faktor > Størst felles faktor Multiplum > Felles multiplum > Minste felles multiplum Det vises metoden for…

From  Cornelia Brodahl on September 9th, 2019 0 likes 5 plays

Å hilse på hverandre

Klasseromsøvelse eller tankeeksperiment "Å hilse på hverandre". Hvis n mennesker hilser på hverandre, hvor mange håndtrykk blir det? Skriv forklaring. Finner…

From  Cornelia Brodahl on September 9th, 2019 0 likes 6 plays

Tall og tallmønstre

Videoen er om tall og tallmønstre. Stikkord: Tallmønster. Tallfølger. Eksplisitt og rekursiv formel. Kvadrattall.Trekanttall.Tallfølger uten figurtilknytning.…

From  Cornelia Brodahl on September 9th, 2019 0 likes 6 plays

Kvadratsetningene

4:58 min. Vi kan illustrere kvadratsetningene geometrisk. Det er nyttig å kunne kvadratsetningene til forkortning av brøker forenkling av uttrykk og i likningsløsning.

From  Cornelia Brodahl on September 9th, 2019 0 likes 7 plays

Fullstendige kvadraters metode

Videoen introduserer i den fullstendige kvadraters metode. Metoden anvendes til å faktorisere uttrykkene x^2 + 6 x + 5 (eksempel 1) og 2x^2 + 6 x − 9 (eksempel 2), og til å finne…

From  Cornelia Brodahl on September 9th, 2019 0 likes 4 plays

Fullstendige kvadrater

Hvordan vi kan finne ut om x^2 + bx + c er et fullstendig kvadrat? Vi finner at det er tilfellet når (b/2)^2=c.

From  Cornelia Brodahl on September 9th, 2019 0 likes 9 plays

Elevers problemer med algebra

I videoen skiller vi mellom spesifikke ukjente tall, vilkårlige tall og variabler.

From  Cornelia Brodahl on September 9th, 2019 0 likes 7 plays