Search for tag: "ma-913"

Algoritmer for største felles faktor

3.16 min. Bruke Nicomachos algoritme (gjentatte subtraksjoner)., Euklids algoritme (gjentatte divisjoner) og bruke teoremet "Felles faktor utenfor parentesen" for å finne…

From  Cornelia Brodahl on September 26th, 2019 0 likes 3 plays

Algoritmer for største felles faktor - Såkorn

3:15 Til refleksjon - metoden som kalles Euklids algoritme: a) Kan du finne den minste positive lengden på en tård når lengden ikke trenger å være et helt tall? b) Kan…

From  Cornelia Brodahl on September 26th, 2019 0 likes 3 plays

Bevis en påstand ved induksjon - oppgave

From  Cornelia Brodahl on September 25th, 2019 0 likes 5 plays

Induksjonsbevis - fra n til n+1

From  Cornelia Brodahl on September 25th, 2019 0 likes 4 plays

Kongruens (9) - ekvivalensrelasjon

From  Cornelia Brodahl on September 23rd, 2019 0 likes 3 plays

Kongruensbegrepet (4) - kongruensregning

From  Cornelia Brodahl on September 22nd, 2019 0 likes 3 plays

Kongruensbegrepet (2) - eksempler fra hverdagen

From  Cornelia Brodahl on September 22nd, 2019 0 likes 3 plays

Elevers problemer med algebra

I videoen skiller vi mellom spesifikke ukjente tall, vilkårlige tall og variabler.

From  Cornelia Brodahl on September 9th, 2019 0 likes 7 plays

Ubestemte tall

I videoen skiller vi mellom spesifikke ukjente tall, vilkårlige tall og variabler.

From  Cornelia Brodahl on September 9th, 2019 0 likes 11 plays

Venndiagram for tallmengder

From  Cornelia Brodahl on September 8th, 2019 0 likes 6 plays

Serie med bilder - mursteiner

Denne videoen inngår i en rekke med seks lengre videoer basert på aktiviteter i boken Å lære algebraisk tenkning (Mason, Graham og Johnston-Wilser, 2012). Videoen kan deles…

From  Cornelia Brodahl on September 8th, 2019 0 likes 15 plays

Rester og multipler

Videoen inngår i en rekke med seks lengre videoer basert på aktiviteter i boken Å lære algebraisk tenkning (Mason, Graham & Johnston-Wilder, 2012). Det tilbys å dele…

From  Cornelia Brodahl on September 8th, 2019 0 likes 15 plays

Regneregler i komplekse tall

From  Cornelia Brodahl on September 8th, 2019 0 likes 6 plays

Å lese arealer

Videoen inngår i en rekke med seks lengre videoer basert på aktiviteter i boken Å lære algebraisk tenkning (Mason, Graham & Johnston-Wilder, 2012). Det tilbys å dele…

From  Cornelia Brodahl on September 8th, 2019 0 likes 11 plays