Search for tag: "logistisk vekst"

Modell for logistisk vekst

2:08 min

From  Cornelia Brodahl on September 28th, 2019 0 likes 5 plays

Vekstfarten i reelle prosesser - Sykdomsutvikling

9:13 min

From  Cornelia Brodahl on September 28th, 2019 0 likes 4 plays

Vekstfarten i reelle prosesser

2:15 min..Flere eksempler der funksjonen for logistisk vekst brukes til å modulere prosesser og forutsi en utvikling.

From  Cornelia Brodahl on September 28th, 2019 0 likes 2 plays

Modell for logistisk vekst

2:08 min. ideoen presenterer en type funksjoner som kalles logistiske. En populasjon, både for dyr og mennesker, kan ofte modelleres med en såkalt logistisk funksjon, en…

From  Cornelia Brodahl on September 28th, 2019 0 likes 2 plays

Vekstfarten i reelle prosesser - Reinsdyrpopulasjonen

5:14 min. Vi undersøker utviklingen i antall dyr i en reinsdyrsflokk og prøver å finne en vekstmodell. Vi bestemmer konstanter som inngår i funksjonsuttrykket ut fra…

From  Cornelia Brodahl on September 28th, 2019 0 likes 2 plays

Vekstfarten i reelle prosesser - Kaninpopulasjonen

7:30 min. Vi skal finne en modell for populasjon av kaniner på en øde øy med utgangspunkt i data. Vi bruker regresjon.

From  Cornelia Brodahl on September 28th, 2019 0 likes 3 plays